فیلتر

حدود قیمت:

نمایش:
مرتب سازی بر اساس:
لوستر فانتزی فورژسازان مدل آرمیتا سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل آرمیتا سه شعله ، متشکل از سه شعله ، شید پارچه ای و گوی بلور زیبا و دلربا ، سبک فانتزی انگلیش هوم ، جنس بدنه این محصول منحصربفرد آلومینیوم میباشد.

495,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل بهار دو شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل بهار دو شعله ، متشکل از دو شعله ، شید پارچه ای و گلهای رز زیبا و دلربا ، سبک فانتزی انگلیش هوم ، جنس بدنه این محصول منحصربفرد فلز میباشد.

315,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل بهار طلایی دو شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل بهار طلایی دو شعله ، متشکل از دو شعله ، شید پارچه ای و گلهای رز زیبا و دلربا ، سبک فانتزی انگلیش هوم ، جنس بدنه این محصول منحصربفرد فلز میباشد.

325,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل پروانه پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل پروانه پنج شعله ، متشکل از سه شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم ، مناسب برای اتاق خواب ، آشپزخانه ، هال و پذیرایی و فضاهای داخلی شما.

425,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل پروانه سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل پروانه سه شعله ، متشکل از سه شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

مناسب برای اتاق خواب ، آشپزخانه ، هال و پذیرایی و فضاهای داخلی شما.

275,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل حلقه ای پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل حلقه ای پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید طلقی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

465,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل حلقه ای چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل حلقه ای سه شعله ، متشکل از سه شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید طلقی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

375,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل حلقه ای سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل حلقه ای سه شعله ، متشکل از سه شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید طلقی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

325,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

365,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز چهار شعله ، متشکل از چهار شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

315,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز سه شعله ، متشکل از سه شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

245,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز شش شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز شش شعله ، متشکل از شش شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

425,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز طلایی چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز طلایی چهار شعله ، متشکل از چهار شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

375,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز طلایی سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز طلایی سه شعله ، متشکل از سه شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

295,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز طنابی طلایی پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز طنابی طلایی پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

465,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز هشت شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل رز هشت شعله ، متشکل از هشت شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

545,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل زهره سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل زهره سه شعله ، متشکل از سه شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و جذاب ، سبک فانتزی انگلیش هوم ، رنگ بدنه استاتیک کوره ای ضد خش و ضد زنگ.

245,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل ژینوس دو گلس گل رنگی پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل ژینوس دو گلس گل رنگی پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، گلهای رز فلزی پیچی دلربا و جذاب ، شید حباب بلور دو گلس زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

مناسب برای اتاق خواب ، هال و پذیرایی و فضاهای داخلی شما.

1,560,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل ژینوس گل رنگی شش شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل ژینوس گل رنگی شش شعله ، متشکل از شش شعله ، گلهای رز فلزی پیچی دلربا و جذاب ، شید کلاهک رولامپی پارچه ای زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

مناسب برای اتاق خواب ، هال و پذیرایی و فضاهای داخلی شما.

1,550,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل سحر چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل سحر چهار شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و جذاب ، شید کلاهک رولامپی پارچه ای ، سبک فانتزی انگلیش هوم ، مناسب برای اتاق خواب ، آشپزخانه ، هال و پذیرایی فضاهای داخلی شما.

565,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل سحر سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل سحر سه شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و جذاب ، شید کلاهک رولامپی پارچه ای ، سبک فانتزی انگلیش هوم ، مناسب برای اتاق خواب ، آشپزخانه ، هال و پذیرایی فضاهای داخلی شما.

465,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل شبنم پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل شبنم پنج شعله ، گلهای رز دلربا و جذاب ، شید حباب بلور زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.مناسب برای اتاق خواب و فضاهای داخلی شما.

675,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل شبنم سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل شبنم سه شعله ، گلهای رز دلربا و جذاب ، شید حباب بلور زیبا ، سبک فانتزی انگلیش هوم.مناسب برای اتاق خواب و فضاهای داخلی شما.

445,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل شقایق پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل شقایق پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، گلهای رز دلربا و جذاب ، شید کلاهک رولامپی زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

625,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل شقایق چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل شقایق چهار شعله ، متشکل از چهار شعله ، گلهای رز دلربا و جذاب ، شید کلاهک رولامپی زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

565,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل شقایق سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل شقایق سه شعله ، متشکل از سه شعله ، گلهای رز دلربا و جذاب ، شید کلاهک رولامپی زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

385,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل شکوفه پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل شکوفه پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، گلهای رز بلور دلربا و جذاب ، شید کلاهک رولامپی زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

685,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل صدف سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل صدف سه شعله ، متشکل از سه شعله ، گلهای رز ، طناب و برگهای دلربا و جذاب ، شید فریم فلزی زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

395,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل طنابی پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل طنابی پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، طناب و گلهای رز بزرگ دلربا و جذاب ، شید پارچه ای رولامپی زیبا و شکیل. ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

375,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل طنابی سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل طنابی سه شعله ، متشکل از سه شعله ، طناب و گلهای رز بزرگ دلربا و جذاب ، شید پارچه ای رولامپی زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

265,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل طنابی طلایی پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل طنابی طلایی پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، طناب و گلهای رز بزرگ دلربا و جذاب ، شید پارچه ای رولامپی زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

395,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل عروسکی آبی چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل عروسکی آبی چهار شعله ، متشکل از چهار شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی طلقی طرح کودک زیبا.

لوستر فانتزی فورژسازان مدل عروسکی صورتی چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل عروسکی صورتی چهار شعله ، متشکل از چهار شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی طلقی طرح کودک زیبا.

لوستر فانتزی فورژسازان مدل عروسکی قرمز چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل عروسکی قرمز چهار شعله ، متشکل از چهار شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و چشمنواز ، شید رولامپی طلقی طرح کودک زیبا.

لوستر فانتزی فورژسازان مدل فنجان پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل فنجان پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، فنجان زیبا و دلربا ، سبک فانتزی انگلیش هوم ، مناسب برای اتاق خواب ، آشپزخانه ، هال و پذیرایی و فضاهای داخلی شما.

لوستر فانتزی فورژسازان مدل قفس چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل قفس چهار شعله ، متشکل از چهار شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و جذاب ، فریم قفس زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

495,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل قلبی پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل قلبی پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، طناب و گلهای رز بزرگ دلربا و جذاب ، شید پارچه ای رولامپی زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

585,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل قلبی چهار شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل قلبی چهار شعله ، متشکل از چهار شعله ، طناب و گلهای رز دلربا و جذاب ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

مناسب برای اتاق خواب ، آشپزخانه ، هال و پذیرایی فضاهای داخلی شما.

425,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل قلبی سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل قلبی سه شعله ، متشکل از سه شعله ، طناب و گلهای رز بزرگ دلربا و جذاب ، شید پارچه ای رولامپی زیبا و شکیل ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

395,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل کاپ پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل کاپ پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، کاپ منحصربفرد ، طناب و گلهای رز بزرگ دلربا و جذاب ، شید پارچه ای رولامپی زیبا و شکیل. ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

345,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل کاپ سه شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل کاپ سه شعله ، متشکل از سه شعله ، کاپ منحصربفرد ، طناب و گلهای رز بزرگ دلربا و جذاب ، شید پارچه ای رولامپی زیبا و شکیل. ، سبک فانتزی انگلیش هوم.

265,000 تومان
لوستر فانتزی فورژسازان مدل گل و برگ 01 پنج شعله

لوستر فانتزی فورژسازان مدل گل و برگ 01 پنج شعله ، متشکل از پنج شعله ، برگ و گلهای رز بزرگ دلربا و جذاب ، شید پارچه ای رولامپی زیبا و شکیل. سبک فانتزی انگلیش هوم.

685,000 تومان

بارگذاری...

موارد دیگری موجود نیست

لوستر فانتزی دارای طرح ها و مدل های گسترده ای است و برای هر سلیقه ای ساخته شده و در سایت فورژسازان بیش از 40 مدل لوستر فانتزی قرار داده شده است و شما عزیزان می توانید نسبت به دکوراسیون داخلی خود یکی از مدل های نزدیک را انتخاب نمایید و با انتخاب رنگ مناسب با رنگ دیوار، مبلمان، و… زیبایی بسیار مناسبی را به فضای مورد نظر خود هدیه دهید. لازم است بدانید که مدل های فانتزی دارای ابعاد مختلفی می باشند به طور مثال ارتفاع آنها و عرض آنها را باید بدانید و پس از خرید مشکلات احتمالی برایتان پیش نیاید. در صورت خرید این کالا گارانتی 12 ماهه بدون قید و شرط به کالای مورد نظر تعلق خواهد گرفت و در این مدت هرگونه مشکل را می توانید بدون هزینه ای رفع نمایید.

خرید لوستر فانتزی

باید بدانید که مرکز خرید اینترنتی لوستر فانتزی در تهران هر روزه قیمت های خود را بالا و پایین می کند و این برای همه مشتریان بسیار ناخوشایند می باشد. اما در شرکت فورژسازان می توانید با ثبات بسیار مناسبی اقدام به خرید لوستر فانتزی ارزان قیمت کنید و بدون هیچ مشکلی در 3 روز کاری کالای مورد نظر را دریافت نمایید. توجه داشته باشید که تخفیف های ویژه ما بر روی کلیه محصولات فعال می باشد و تا 30 درصد در خرید دوم خود به صورت اتوماتیک از سیستم تخفیف خواهید گرفت.

باید توجه داشته باشید که به صورت هفتگی در سایت فورژسازان تخفیف های بسیار شگفت انگیزی بر روی برخی از محصولات فعال می شود و شما عزیزان می توانید با مراجعه به صفحه اصلی برای خرید لوستر اقدام به مشاهده تخفیف های اعمال شده که در هر پنج شنبه تا جمعه قرار داده می شود کنید و در صورت نیاز اقدام به خرید کالای مورد نظر خود کنید.

فروش ویژه لوستر فانتزی ارزان قیمت

همانطور که می دانید این دسته از کالا ها که در بین جوانان بسیار محبوب و مورد پسند است و همچنین بیشترین درصد خرید را دارد در سایت فورژسازان برای این محصول تخفیف ویژه ای مد نظر قرار داده شده و شما عزیزان می توانید با پایین ترین قیمت ممکن در بازار اقدام به تهیه انواع مدل لوستر فانتزی ارزان قیمت کنید و البته باید بدانید که کلیه لوستر های موجود در سایت تهران لوستر همراه با گارانتی 12 ماهه خدمت مشتریان ارسال می شود و در این مدت هرگونه مشکل و رنگ پریدگی در صورتی که بدون ضربه اتفاق افتاده است به صورت رایگان تعویض می گردد.

مرکز خرید اینترنتی لوستر فانتزی

در خرید اینترنتی لوستر فانتزی ( metal chandelier ) باید دقت داشته باشید چراکه مدل های این کالا بسیار دارای تنوع می باشند و ما نیز در شرکت فورژسازان اقدام به تولید انواع مختلفی از این روشنایی تزئینی می کنیم و بنا حذف واسطه ها اقدام به فروش این کالای پر طرفدار در سراسر کشور کرده و تخفیف های بسیار مناسبی را برای خریداران قرار داده ایم. توجه داشته باشید که لوستر های فانتزی در سبک ها و رنگ های مختلفی تولید می شوند و بر اساس هر سلیقه ای ساخته شده اند.

سایت فورژسازان جزو ارزان ترین فروشگاه اینترنتی کالا های فانتزی و دکوری می باشد و باید بدانید که تخفیف های بسیار مناسبی به صورت هفتگی برای لوستر مدرن ، لوستر آویز و ساعت فانتزی در نظر گرفته می شود.